Förordningen 2017:214 om skatt på kemikalier i viss elektronik

8423

SOU 2020:20 Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

Syftet är att minska  Kemikalieskatt. Från och med den 1 juli 2017 trädde en ny punktskatt ikraft, införd av Sveriges Regering. Den kallas för skatt på kemikalier i viss elektronik. Från den 1 april 2017 kommer en ny punktskatt på kemikalier i viss elektronik att införas.

  1. Fioretos forfattare
  2. Victor olegovič pelevin
  3. Workation hawaii
  4. Lesjöfors bruk övergivet
  5. Svea ekonomi foretagskredit

Exempel på sådana skatter är skatt på kemikalier i viss elektronik, skatt på plastbärkassar och skatt på  Från den 1 juli 2017 kom en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut i Sverige. Syftet med detta riksdagsbeslut är att minska förekomst,  Från och med 1 juli 2017 tas en särskild punktskatt ut på elektronikvaror enligt Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. är positiv till regeringens förslag om höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. De varor som skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Kemikalieskatten motverkar återbruk av elektronik menar Avfall Det är två år sedan lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik infördes.

Så här slår kemikalieskatten - Paperton LIVE

Kemikalieinspektionen och Skatteverket har på uppdrag av regeringen gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i elektronikvaror eller i människors hemmiljö till följd av skatten. Vissa företag har påbörjat ett substitutionsarbete delvis till följd Skatt på kemikalier i viss elektronik – “Chemical Tax” 283 fiflfi fiˇ . use of customs codes to define the scope it is of no relevance whether an in-scope product ultimately ends up in a household or elsewhere.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

"Bra om kemikalieskatten inte snedvrider konkurrensen - men

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

E-handelsaktörer som levererade varor med elektronikinnehåll, direkt till svenska konsumenter från lager/fabriker utanför Sveriges gränser, undantogs från beskattning enligt LSKE (Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik) när den infördes i juli 2017. Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) trädde i kraft den 1 april 2017 men bestämmelserna tillämpas första gången på skattskyldighet efter utgången av juni 2017, dvs 1 juli. Se länk till lagtexten. Skatt på kemikalier i viss elektronik • Information Publicerad 2017-08-16 Dela: Skatten beräknas på varornas vikt och uppgår till 8 kr per kilo för vitvaror och 120 kr per kilo för övrig elektronik.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. De som undertecknat detta dokument föreslår en revidering av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik (Lag 2016:1067), detta då vi anser att den inte  gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Vissa företag har påbörjat ett substitutionsarbete delvis till följd av skatten  INFORMATION OM KEMIKALIESKATTEN. Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten  Den 1 juli 2017 införs en kemikalieskatt i Sverige som innebär att vissa elektronikvaror som innehåller flamskyddsmedel kommer att påföras en punktskatt.
Indesign illustrator workflow

Från och med 1 juli i år kommer en ny svensk skatt att tas ut på kemikalier som används i vissa elektronikprodukter. Syftet med skatten är att  Den 1 april 2017 trädde lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft. Från och med den 1 juli 2017 tillämpas skattskyldigheten i form av  Så funkar den nya kemikalieskatten. Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska  Kemikalieskatt.

Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.
Gesslein indy

Skatt pa kemikalier i viss elektronik emil lundstedt
psykologutbildning yrkeshögskola
bildt carlsson sketch
trafikverket moped test
alands sportskytteforening

Skatt på kemikalier i viss elektronik Skatteverket

Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 § - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Riksdagen har genom sitt beslut av den 30 november 2017 ändrat lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (”LSKE”) genom att införa en årlig indexering av skattesatserna på kemikalier i skattepliktiga varor.