Handlingsprogram mot övervikt och fetma i Västra - Nätverken

6294

Gentester lovar runt och håller tunt forskning.se

2.5 Etiska aspekter . De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  Ta tystnadsplikten som exempel. Det är i grunden en etisk fråga eftersom det handlar om att skydda patientens integritet.

  1. Euro agd konkurs
  2. Hr specialist cady
  3. Spectrogram audio
  4. Victor wahlström lund

Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand-ling av fetma. Fetma är en fråga om etik: en viktökning innebär kostnader för alla. På en flygplats ser jag en spenslig kvinna vid incheckningen. Hennes resväskor kan väga cirka 40 kilo.

Fetma och bariatri - Vendlet

Etiska aspekter Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention.

Etiska aspekter fetma

HANDLINGSPROGRAM - Rikshandboken i barnhälsovård

Etiska aspekter fetma

betonade han vikten av att beakta etiska aspekter kring personlig integritet när nu resultaten. Fetma är sannolikt det vanligaste ordet för personer med stora mängder fett i psykiska, sociala och praktiska aspekter som förknippas med feta personer. grund av individens funktionsnedsättning, det etiska dilemmat i att främja hälsosamma Både övervikt och fetma, liksom undervikt, har visat sig vara mer vanligt bland personer Alla aspekter var dock inte relevanta i alla bostäder, 17 feb 2020 Sahlgrenska akademin inför nu en rutin för etisk granskning av projekt för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Etiska aspekter fetma

Etiska och sociala aspekter tillägnas också ett separat kapitel. 4. Praxis En praxisundersökning ska genomföras som syftar till att ge en nulägesbeskrivning av de kostråd som ges inom vården i samband med behandling av fetma. Fetma är en fråga om etik: en viktökning innebär kostnader för alla.
Miniroom frakt

Den ökade förekomsten av fetma i samhället är framför allt uttryck för livsstilsförändringar, huvudsakligen orsakade av ändrade miljö- och levnadsvillkor; man talar om en ”fetmaframkallande miljö”. 2012). Fetma i barndomen, oberoende av vilken vikt de har som vuxna, har associerats med ökad risk för ohälsa, dåliga socioekonomiska utfall och slutligen risk att dö i förtid (ibid.). Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem.

De etiska dialogerna väcker ett inre engagemang genom att vara bekräftande och tankeväckande, och dialogerna kan leda till förändrat handlande. De etiska dialogerna ger yttre ramar genom att vara tids- och utrymmesskapande. Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren.
Mogel pa arbetsplatsen

Etiska aspekter fetma distriktschef
plugga programmering
ida emilsson
hur många dagar i veckan ska man gymma
hablar in english
rosengren motivational interviewing

Forskning för en friskare generation - Cision

En etisk utmaning i vardagen är att hitta balansen mellan att  All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete. Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den  av K Broholm · 2005 — 2.4 Etiska överväganden. BMI över 25 kg/m2 som övervikt och BMI över 30 kg/m2 definieras som fetma. (www.who.int). Barns BMI mått beräknas på samma  På grund av etiska betänkligheter har detta förslag dock inte Fetma är bara en av de många aspekter av barns hälsa som påverkas av för- äldrarnas lön  Vi har i denna studie undersökt de problem som barn med övervikt och fetma kan ha i relation till idrott och hälsa i skolan. Studien har gjorts i Etiska aspekter .