Gällande detaljplaner - Södertälje kommun

477

Bygglov - Kristianstads kommun

Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta 1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50 bostäder) Planärende (1,62 MB) §023: Råcksta Vårdhemmet 2 2020-13689 Startpromemoria för detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl. inom stadsdelen Råcksta (450 bostäder) Planärende (1,70 MB) §037 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna.

  1. Vad jobbar man som socionom
  2. Lina larsson norrköping
  3. Kontonummer swedbank klarna
  4. En fråga om tro
  5. Donationer notre dame
  6. Blomsteraffärer luleå
  7. Eftersändning posten
  8. Australisk tennisspelare fyra slam turneringar

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar vad som är tillåtet att bygga och driva med mera i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg, inom stadsdelen Backa 7 (58 ) Dnr 14/0587 PLANBESKRIVNING . Äldreboendet, även den i nordsydlig riktning, har en lamell- -form med knäckning i mitten av huset som vinklas in mot gården. Byggnaden har 6 våningar, där översta våningen är Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl.

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1 - Nora kommun

När en ny detaljplan tas fram prövas vad som är lämpligt på platsen och i vilken  Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus  Ett planbesked är ett beslut som anger att en detaljplaneprocess ska startas.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1 - Nora kommun

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar vad som är tillåtet att bygga och driva med mera i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret … stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller tel 040-34 24 79. Om ansökan om detaljplan gäller fastighetsindelningsbestämmelser ska ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten enligt taxa för pröva planläggning av Trosta 1:20 m. fl. och att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan. I planuppdraget ingår att pröva förutsättningarna för nya verksamheter.
Boendeassistent göteborg

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden.

Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6,  Detaljplaner finns i två olika faser, en som heter Gällande detaljplan och en Om du ska bygga till eller bygga nytt är det din fastighets Gällande detaljplan du Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret via webben länk till annan webbplats. Här finns gällande detaljplaner samt de planer och utredningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt. Vill du ha en  Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner.
Rut avdrag skatteverket

Stadsbyggnadskontoret detaljplan finansiell analys wiki
anatomi levern
filmmanus exempel
workshops
när försvann raoul wallenberg
film independent spirit awards 2021
falcon heavy live

Gällande detaljplaner och förslag till detaljplaner i Lunds

Stadsbyggnadskontoret måndag–torsdag 08.00–16.30 fredag 08.00–16.00 Avvikande öppettider 1 maj – stängt Kristi himmelsfärdsdag 13 maj – stängt. Telefon Telefon 08-508 27 300 (växel) E-post E-post stadsbyggnadskontoret@ stockholm.se Uppdaterad 2021-02-25. 2020-05-28 Denna detaljplan föreslås ersätta delar av den lagakraftvunna detaljplanen 305. Därför är marken redan till största del ianspråktagen och denna ersättande detaljplan innebär främst ändringar inom kvartersmark. Kompensationsåtgärder sker för den mindre del naturmark som ianspråktas. Därför gör stadsbyggnadskontoret Detaljplaner.