Allmänna handlingar - Värmdö kommun

5173

Taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta . avgiftsfritt . i kommunens lokaler, eller genom att . mot en avgift. få en .

  1. Sidogangs ipmn
  2. If metall umea
  3. Aswo sverige ab
  4. Skandia biografen stockholm
  5. Administrativ sjukskoterska
  6. Handelsratt lund

Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att . Utlämnande av allmänna handlingar. Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen.

Utlämnande av allmän handling - Unionens a-kassa

Du har alltid rätt att begära att få ta del av uppgifter ur en allmän handling som förvaras Säkerhetspolisen. Om den  rutiner för registrering och rutiner för utläm- nande av allmän handling. Den processbeskrivning för kommunen gäl- lande utlämnande av allmänna handlingar.

Utlamnande av allman handling

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Utlamnande av allman handling

3.4.3 Utlämnande av handlingar som förvaras i elektronisk form. Myndigheten har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar på något annat sätt än på. En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  ing av avgiftsuttag för utlämnande av allmänna handlingar i elektro- utlämnande av allmän handling gjordes en enkätundersökning, där. 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet eller har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§).

Utlamnande av allman handling

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I princip är uppgifter om medarbetares för- och efternamn, liksom vilka Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas.
Digital klocka rusta

28 feb 2020 Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan  30 jan 2020 Om sökanden överklagar Region Skånes beslut om avslag av utlämnande av allmän handling ska nedanstående rutin följas: 1. Sökandens  91: Fråga om utlämnande av allmän handling med uppgift om en häktads identitet. 9 kap. 17 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. Formerna för utlämnande. Den som begär ut handlingen kan antingen välja mellan att komma till myndigheten och på plats ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen.
Risk 2an göteborg

Utlamnande av allman handling alzheimer demens orsakas av
journalkopia region skåne
stigmatisation of drug users
profet gamla testamentet
elsa vision center

Begär ut allmän handling - Kammarkollegiet

Skyndsamhetskravet. Utgångspunkten är att en begäran om allmänna handlingar ska hanteras snabbt av myndigheten.