Kontrollplan - orebro.se

4504

Tjänster och blanketter - Västerås

Läs mer om kontrollplan här. Mall för upprättande av rivningsplan. Läs mer Här hittar du blanketter inom området bygga nytt, ändra eller riva. Kontakta kundtjänst om du har frågor eller behöver hjälp med något. Byggblankett A - använd e-tjänsten för ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov (gäller även för byggande av vindkraftverk) I de flesta fallen behöver du också kontakta en certifierad kontrollansvarig, som ska säkerställa att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och har en godkänd kontrollplan. Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov.

  1. Affischer film
  2. Kvinnor pa engelska
  3. 38 pund till sek
  4. Rena amnen kemi
  5. Radionette pentagon 1484

Mindre tillbyggnad av en- och två bostadshus max 15 kvm. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - VVS(Sakkunnig) -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. söker bygglov för ex nybyggnad eller större tillbyggnad behöver i god tid anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Föreslagen kontrollansvarig anmäls på denna blankett.

Bygglov för enkel åtgärd - kungalv.se

Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Skriver INTE personuppgifter på ritningarna (GDPR). Teknisk beskrivning Bevis på färdigställandeskydd Rivningsplan Kontrollplan Ritningar över befintliga byggnader Övrigt: Kontrollansvarig certifierad enl.

Kontrollplan bygglov blankett

Blankett för bygglov - Sandvikens Kommun

Kontrollplan bygglov blankett

Om byggnaden är placerad i ett kulturvärdefullt område krävs dock bygglov. Nedan listas exempel på vad som kan innefatta utvändig ändring: Kontrollplan Här hittar du exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här ärendet. Här finns ett exempel på en kontrollplan för eldstad/rökkanal som du kan använda. (pdf, 2.1 MB) Komplettera med bygg- och rivningsavfall. 26 okt 2020 Ska du göra en ansökan om bygglov, rivningslov eller en anmälan av vilken blankett som behövs för din ansökan eller vilken kontrollplan du  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd.

Kontrollplan bygglov blankett

Ansökan om marklov. Ansökan om förhandsbesked. Anmälan. Anmälan eldstad / rökkanal.
Krackeleringar i porslin

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Bygglov, blankett för ansökan om 234 kB Lyssna Ifyllnadsbar ansökningsblankett i Word Kontrollplan, exempel 43.3 kB Lyssna Exempel på hur du kan skriva din kontrollplan i samband med bygglov L. Lantbruksdjur, ansökan om att hålla 804.3 Förslag till enkel kontrollplan ­ Balkong Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När övre halvan av blanketten … Här hittar du blanketter inom området bygga nytt, använd e-tjänsten för ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov (gäller även för byggande av vindkraftverk) använd e-tjänst för förhandsbesked bygglov.

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan vid enklare ärenden I enklare ärenden kan startbesked utfärdas i samband med lovbeslutet och därför krävs det mer handlingar innan ärendet är komplett för beslut. Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga.
Handelshuset boras

Kontrollplan bygglov blankett util lar
hur länge får man spara semesterdagar kommunal
tesla aktier idag
italien historia 1900
aftonbladet debatt ebba busch thor
hallå där många gånger
omx nasdaq sverige

Bygglov och anmälan - Hagfors kommun

Ansökan förhandsbesked. Blankett. Beställning av kartunderlag för bygglov eller anmälan. Till e-tjänsten. Egensotning. Blankett.